Bitcoin mining malware – Wikipedija, prosta enciklopedija

Bitcoin mining malware jouw zlonamerna programska koda, ki izkorisca racunalnisko moc napadenih naprav za rudarjenje spletne valute Bitcoin, ki se nato steka na racun kibernetskih napadalcev [1] .

Vsebina

Bitcoin jij elektronska valuta, ki jou bila krot odprtokodni program ustanovljena leta 2003, vecjo pozornost vader jou zacela pridobivati s septembrom 2011. Za sledenje ter potrjevanje transakcij Bitcoin uporablja »peer-to-peer« (P2P) povezavo te deluje brez centralnega bancnega nadzora. Bitcoin se uporablja za placilo razlicnih izdelkov ter storitev na spletu, vendar ni omejen le na spletne transakcije. Lahko jou tudi zamenjan za tradicionalne valute [Two] .

Rudarjenje (»Bitcoin mining«) jou pridobivanje elektronske valute Bitcoin te jouw metaforicno povezano z rudarjenjem zlata. Rudarjenje (»Bitcoin mining«) jou v uporabnem smislu obdelava transakcij v sistemu digitalne valute, v katerem so zapisi potekajocih Bitcoin transakcij, ki so tehnicno poimenovani bloki (»blocks«), prilozeni zapisom preteklih Bitcoin transakcij, tehnicno poimenovani veriga blokov (»block chain«).

Huizenblok (»Bitcoin block«) jouw zahteven kriptografski problem, ki ga sistem obdeluje z uporabo velike racunske moci. Za njegovo obdelavo v procesu rudarjenja racunalniki izvajajo racunske postopke, s katerimi obdelujejo nakazila, varujejo omrezje ter skrbijo za soglasje te usklajenost vseh udelezencev sistema. Veranderingsproces rudarjenja jouw povsem decentraliziran ter razprsen po svetu brez posameznika, ki bisexual ga nadzoroval.

V rudarjenje so vkljuceni posamezni uporabniki, ki s pomocjo temu namenjene programske te tudi strojne opreme izkoriscajo procesorsko moc ter moc graficnega procesorja za spremljanje novih nakazil v vrstniskem omrezju ter izvajanje opravil za procesiranje te potrjevanje teh nakazil. Motivacija za rudarjenje jou, da rudarji prejmejo prispevke, ki jih uporabniki placajo pri posiljanju nakazil, te nove Bitcoine, ki nastajajo po v naprej dolocenem obrazcu [Trio] .

Ker sistemi posameznih uporabnikov niso dovolj mocni za tako zahtevne racunske probleme, krotwoning jih tvorijo posamezni bloki, se posamezniki zdruzujejo v bazene uporabnikov (»mining pools/networks«), kjer s skupno mocjo povezanih naprav lazje opravljajo racunske naloge, za katere dobijo narado v Bitcoinih, ki jouw sorazmerna racunski moci, ki so jo vlozili.

Kibernetski nepridipravi bisexual le z racunsko mocjo svojih sistemov tezko pozeli velik izkupicek pri svojem rudarjenju, zato so razvili zlonamerno programsko kodo, ki na racunalniskih sistemih drugih uporabnikov izrablja racunsko moc njihove strojne opreme za rudarjenje Bitcoinov v bazenih uporabnikov. Delez Bitcoinov za rudarjenje, ki so ga izvedli s pomocjo naprav okuzenih uporabnikov, nepridipravi tako dobijo na svoje racune.

S skodljivo programsko kodo Bitcoin mining malware se uporabniki lahko okuzijo preko skodljivih prenosov s sumljivih spletnih strani, preko elektronske poste z zlonamernimi povezavami ali priponkami ali skozi zadnja vrata v zij namesceni programski opremi. [Two]

Rudarjenje Bitcoinov, ki ga izvaja skodljiva programska koda, porabi veliko racunske moci, zato okuzeni sistemi med izvajanjem rudarjenja trpijo veliko preobremenitev. Preobremenitev se kaze v mocno upocasnjenem delovanju sistema. Prav zaradi potrebe po veliki racunski moci za izvajanje elektronskega rudarjenja so se posebej zazelene tarce kibernetskih kriminalcev sistemi z zmogljivimi procesorskimi enotami te graficnimi procesnimi enotami, kakrsne uporabljajo igralci racunalniskih iger ter drugi uporabniki graficno ali procesorsko zahtevnih aplikacij.

Uporabniki se lahko proti okuzbi z zlonamerno programsko kodo Bitcoin mining malware zavarujejo z metodami varne uporabe racunalnika, ki vkljucujejo izogibanje prenasanju te namescanju aplikacij z nepoznanih spletnih strani, previdnost pri klikanju okrajsanih povezav na Twitterju ali kateri drugi strani, pregled programov, ki rabijo veliko kolicino procesorske moci ali pomnilnika v upravitelju opravil ob sumu, da sistem nenadoma deluje pocasi, ter preiskavo njihovega izvora ter nazadnje namestitev ucinkovite protivirusne programske opreme. [1]

Related movie: Minecraft PS4 – REDSTONE MINING – ADVANCED – How To – Tutorial ( PS3 / XBOX )


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *