Bitcoin mining malware – Wikipedija, prosta enciklopedija

Bitcoin mining malware jouw zlonamerna programska koda, ki izkorisca racunalnisko moc napadenih naprav za rudarjenje spletne valute Bitcoin, ki se nato steka na racun kibernetskih napadalcev [1] . Vsebina Bitcoin jij elektronska valuta, ki jou bila krot odprtokodni program ustanovljena leta 2003, vecjo pozornost vader jou zacela pridobivati s septembrom 2011.